Νέα καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί 51 εκατ. ευρώ | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Source: «Βροχή» τα ευρωπρόστιμα για χωματερές, απόβλητα | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements