Σε μία κανονική, ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι σημαντικό να μην υπάρχει καμία υποψία για το πώς λειτουργεί η Δικαιοσύνη. | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Source: Δημοκρατία και συμπτώσεις | Απόψεις | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements