Επιχειρηματίες από τα Δωδεκάνησα καταγγέλουν ότι πριμοδοτούνται μεγάλες εταιρείες catering – Προχειρότητα ή σκοπιμότητα το γεγονός ότι οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών 3,8 εκατ. ευρώ; …

Source: Καταγγελίες ότι ο διαγωνισμός για τη σίτιση των προσφύγων στα hot-spot είναι «φωτογραφικός»

Advertisements