Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, η οποία απαλλάσσει τους δανειολήπτες από την άμεση απειλή των πλειστηριασμ

Source: Πρόταση Σάλλα για οριστική λύση στο πρόβλημα με τα «κόκκινα» στεγαστικά

Advertisements