Το κράτος ως εργοδότης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων δεν καταβάλλει στο σύνολό τους τις εισφορές που οφείλει, στερώντας από το σύστημα έσοδα τουλάχιστον ενός δισ. | Ημερήσια…

Source: Μεγαλοοφειλέτης το κράτος ως εργοδότης, καθώς δεν καταβάλλει εισφορές 1 δισ. ευρώ | Ελληνική… – Linkis.com

Advertisements