Σύνταγμα. Ενημερωθείτε για τις βασικές, ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις, με άρθρα για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα αλλά και για την οργάνωση και τις λειτουργίες της πολιτείας στην Ελλάδα

Source: Σύνταγμα – LawNet

Advertisements