ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ: Η απάντηση στα προβλήματα που γεννά η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να αναζητηθεί στη διαμόρφωση ενός διεθνούς θεσμικού πλαισίου με ιδιαίτερες πρόνοιες για την προστασία του περιβάλλοντος, των δημόσιων αγαθών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των καταναλωτών.

Source: Τρία σχόλια για τη CETA και τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες | Η Εφημερίδα των Συντακτών

Advertisements