Ο ΟΟΣΑ συστήνει στην κυβέρνηση είτε να τροποποιήσει είτε να καταργήσει τη σχετική διάταξη του νόμου ώστε να μην μπορεί η ΕΡΤ να χρησιμοποιεί τις δωρεάν κρατικές συχνότητες και τις εγκαταστάσεις της.

Source: Ο ΟΟΣΑ ζητά κατάργηση της ΕΡΤ ως παρόχου δικτύου σε τρίτους – Liberal

Advertisements