Αν συνεχιστεί η αδυναμία είσπραξης των κόκκινων δανείων, ο φόβος μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και κουρέματος καταθέσεων είναι η πιο σοβαρ…

Source: Θα πληρώσουμε όλοι και τα κόκκινα δάνεια; – The Books’ Journal

Advertisements