Η εκκοσμίκευση του Κράτους, ο χωρισμός δηλαδή του θρησκευτικού από το πολιτικό στοιχείο, δεν είναι μια απλή ρήξη σε θεσμικό επίπεδο, αλλά μια ευρύτερη, μακρόχρονη και ουσιαστική κοινωνική και ιδεολογική διαδικασία που αφορά τη συνολική εξέλιξη της κοινωνίας

Source: Κράτος, Εθνος, Εκκλησία: Δέκα σκέψεις για μια ιστορική εκκρεμότητα | Protagon.gr

Advertisements