Η Αpple είναι εταιρεία νέας τεχνολογίας και δίνει μεγάλους μισθούς γιατί χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό, σαν τους νέους Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό.Θ…

Source: Πώς χάσαμε τη μεγάλη επένδυση της Apple…

Advertisements