Η ελληνική οικονομική κρίση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο υδροκέφαλο και αρμόδιο για τα πάντα κράτος. Αυτό δημιούργησε ισχυρές πελατειακές εξαρτήσεις μεταξύ του πολιτικού συστήματος, των κομμάτων και των ισχυρών συντεχνιακών ομάδων που διόγκωσαν τις δαπάνες του δημοσίου. Γράφει ο Τάσος Ι. Αβραντίνης.

Source: Κρατισμός και υψηλή φορολογία, οι ασύλληπτοι δολοφόνοι της οικονομίας – Liberal

Advertisements