Η κυβέρνηση δεν ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ροές εσόδων και εξόδων, αποτέλεσμα ενός απαρχαιωμένου λογιστικού συστήματος. | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Source: Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά της | Ελληνική Οικονομία | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements