Περιδίνηση στην «γκρίζα ζώνη» Αυταρχισμού και Ολοκληρωτισμού. Αναδημοσίευση από το Books’ Journal, τεύχος 71, Noέμβριος 2016.� Η άσκηση εξουσίας…

Source: Η Μαύρη Βίβλος του ΣΥΡΙΖΑ – The Books’ Journal

Advertisements