Μια νέα πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά τους Ελληνες και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, αναδεικνύεται μέσα από την τρίτη έκδοση της έρευνας «Τι πιστεύουν οι Ελληνες» του οργανισμού «διαΝΕΟσις», την οποία παρουσιάζει σήμερα η «Κ». Πρόκειται για μια εντυπωσιακού εύρους και βάθους προσπάθεια 305 σελίδων. | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Source: Λιγότερο Δημόσιο, χαμηλότεροι φόροι | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements