Πολλά από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν με δημόσιες επενδύσεις, είναι παλαιωμένα, δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εξοικονόμησης νερού, δεν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη μείωση των απωλειών και το μέγιστο δυνατό περιορισμό της σπατάλης. Η ενσκήψασα κρίση οδήγησε σε περιστολή των δαπανών, εγκατάλειψη των έργων και τη συνακόλουθη μετατροπή των οργανισμών αυτών σε άχρηστα γραφειοκρατικά κελύφη. Αυτό στο οποίο εξακολουθούν να ανταποκρίνονται είναι η συλλογή βεβαιώσεων για όσους λίγους ακόμη πληρώνουν. Όσον αφορά το προσωπικό τους, αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους και τα αιρετά μέλη. Οι αιρετοί των ΤΟΕΒ εκλέγονται από τα μέλη τους (βλ. λαμπρό πεδίο πελατειακών σχέσεων), ενώ τα ΔΣ των ΤΟΕΒ αποτελούνται από (κομματικά) μέλη διοριζόμενα από το ΥΠΑΑΤ.

Source: Τι θα κάνουμε χωρίς νερουλάδες στην Ελλάδα του 2017;

Advertisements